Berdintasun plana eta Hizkuntza inklusiboa

Urte guztiaren zehar AGIPADeko langile talde bat modu boluntarioan egindako lanari esker, sexu jazarpenari eta jazarpen sexisten aurrean jardueren eta prebentzio Protokoloa ezarri da.

Elkargoko barne egituran emakume eta gizonen egoera aztertu ziren eta beharrezko diagnostikoa landu zen etorkizun laburrean Berdintasun Plana lantzeko. Lan-taldeak proposamenak egin eta aztertu zituen, hauen bideragarritasuna aztertuz. Eraberria Kontsultoriaren laguntza izan genuen horretarako, Emakunderen diru-laguntzarekin.

Gainera, hizkuntzaren eta irudien erabilera errazteko jarraibide komunak ezarri dira.